Att tänka på inför intervjun

När du blir kallad till intervju, se till att vara väl förberedd.

Motivera varför rollen är rätt för dig i din fortsatta karriär och vad just du kan tillföra. Läs på om företaget i god tid och skriv ner de frågor som uppstår för diskussion med rekryteraren/rekryterande chef. Rekryteraren/rekryterande chef vill se att du är intresserad av både rollen och företaget.

Vilka är dina styrkor och vilka är dina utvecklingsområden?

  • Varför är just du rätt kandidat för rollen? Lyft fram dina styrkor och ge gärna konkreta exempel på hur de kommit till sin rätt.
  • Ingen är perfekt. Att att inse sina utvecklingsområden är inte en brist utan snarare ett tecken på god självkännedom. Vilka är dina mindre starka sidor och hur jobbar du för att utveckla dem?
Kontakt