Uppstarten av en rekryteringsprocess är viktig
– lägg lite extra tid på kravprofilen!

En rekrytering är en krävande process och det kan ta tid att hitta rätt person.

  • Utöver själva rekryteringsprocessen behöver ni även ta hänsyn till den rekryterade kandidatens uppsägningstid. Man kan tyvärr inte alltid planera för när anställda slutar eller säger upp sig men vid tillfällen som pensionsavgångar och föräldraledigheter så har du möjlighet att  påbörja rekryteringsprocessen i god tid.
  • För varje rekrytering är det viktigt att lägga ordentligt med krut på kravprofilen. Vad krävs för att leverera i rollen? Gå igenom kravprofil och tjänstebeskrivning i samråd med rekryterande chef och om möjligt med den person som utför arbetsuppgifterna idag. Definiera och skilj på vad som utgör krav och vad som är önskvärt. Vilken kompetens saknas idag och vad kan kandidaten faktiskt lära sig av er på plats? Att tydligt skilja på dessa underlättar att hitta personen som är rätt för er på sikt.

Office

mote-pa-kontor

  • I vissa fall kanske rätt person har möjlighet att lära sig på plats bara det är just rätt person. Men hur vet man att kandidaten faktiskt besitter de rätta personliga egenskaperna? Här arbetar vi på Autorekrytering med flera personlighetsverktyg som är till stor hjälp på vägen i en personanalys.
  • Den största utmaningen i dagens rekryteringar stavas långsiktighet. Vad kan ni göra för att hitta en så långsiktig lösning som möjligt? Vad är avgörande för att den rekryterade kandidaten kommer att ha ett långsiktigt engagemang i rollen? Ett svar kan vara att det finns goda utvecklingsmöjligheter hos er. Om så inte är fallet är det viktigt att fundera på vad som gör att en anställd likväl kommer att trivas i rollen på sikt.  En kandidat som inte fyller rollen till 100% från start kan kanske kan lära sig vissa saker på plats hos er och samtidigt få ett lyft i sin karriär. Detta medföra en mer långsiktig lösning än att söka efter en redan ”fullbakad” kandidat.
Kontakt