AutoAcademy

Efter 13 år av rekrytering och personallösningar till motorbranschen breddar vi oss nu med att erbjuda utbildningar.

I första steget lanserar vi en ledarskapsutbildning med fokus på servicemarknad. Vi använder oss enbart av utbildningsledare med egen erfarenhet från motorbranschen med bevisade resultat. Ledarna i organisationen är en av de största bidragande faktorerna till resultatet – utbildningen ska leda till att medvetandegöra vilka handlingar och arbetssätt som kan påverka medarbetare och resultat i rätt riktning!

För mer information om upplägget kontakta Marcus Sölvin.

Marcus Sölvin
Marcus Sölvin
Konsultchef Autoexecutive
08-409 144 51
073-656 85 33
Kontakt