Intervjutips till dig som arbetsgivare

Intervjun är första steget på ett förhoppningsvis långt samarbete. Det är viktigt att tänka på att denna relation är ömsesidig och det ska speglas i intervjun.

Se intervjun som en dialog, där ni lär känna varandra. Lyft fram vilka utmaningar som kandidaten kan komma att ställas inför som anställd hos er men se även till att balansera det med fördelarna av en anställning i ert företag. Här har ni chansen att jobba med direkt employer branding, så var mån om att alla kandidater ska lämna ert möte med en positiv bild av er och ert företag.

För att få till ett bra och avslappnat möte där alla parter får ut så mycket som möjligt, är det bra att tänka igenom hur många representanter som behöver sitta med från er sida. Undvik jury-panelen och försök hålla er till max två representanter från arbetsgivarsidan åt gången. Behöver fler personer vara med kanske det inte är nödvändigt att alla närvarar vid första mötet, utan kommer in lite senare i processen.

Kontakt