Strategisk Kompetensförsörjning

För dig som önskar en extern HR-partner för att långsiktigt säkerställa er organisations kompetensbehov. Har du ett kontinuerligt behov av att attrahera de bästa talangerna på marknaden? Då har du kommit rätt!

Vi hjälper våra kunder att stärka deras förmåga att attrahera, rekrytera och behåll medarbetare genom att proaktivt arbeta med kompetensförsörjningsprocessen. Vi mäter och utvärderar hela tiden vår egen och er framgång – från datadrivna insikter till strategi och digital kommunikation.

Läs gärna mer om vår kund som använder våra strategiska tjänster:
https://www.motormagasinet.se/article/view/881614/opus_och_
autorekrytering_inleder_samarbete?ref=rss

Hur arbetar vi för att säkerställa ert behov?

Vi på Autorekrytering har efter snart 20 år i motorbranschen samlat unika erfarenheter och kunskaper som genererar en förmåga att förstå framtiden bättre. Vi kan guida, ifrågasätta och analysera er verksamhet för att på så sätt säkerställa att ni har rätt kompetens för er framtida behov. Genom att använda en kombination av dessa sätt kan ditt företag säkerställa tillgången på kompetenta arbetstagare och möta era kompetensbehov.

Vi arbetar dagligen med örat mot rälsen i motorbranschen och vi vet vilka kompetenser som finns och vilka som kommer behövas. Vi vet vart vi ska leta och vi vet hur man kan leta i närliggande branscher eller tänka helt nytt!

 

Har du frågor om Strategisk kompetensförsörjning?

Kontakta gärna Clemens!
Clemens Döring
Clemens.doring@autorekrytering.se
070-789 85 81

Unika utmaningar inom  motorbranschen

Vi har identifierat ett antal utmaningar kopplat till kompetensförsörjning i motorbranschen;

  1. Teknisk kompetens: Motorbranschen är ständigt i förändring och kräver högteknologisk kompetens. Det är svårt att hitta arbetstagare med de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna.
  2. Kompetensbrist: Många viktiga yrken inom motorbranschen saknar tillräckligt med kvalificerade kandidater, vilket kan leda till en konkurrens om talanger.
  3. Attraktiviteten hos branschen: Många unga människor väljer inte motorbranschen som karriärmöjlighet, vilket minskar tillgången på kompetenta arbetstagare.
  4. Utbildning: Många utbildningsprogram är gamla och inte anpassade till den moderna motorbranschens krav. Det är viktigt att uppdatera utbildningen för att möta branschens behov.
  5. Global konkurrens: Motorbranschen är en global bransch och det finns en konkurrens om kompetenta arbetstagare mellan olika länder.

I allmänhet är det viktigt för motorbranschen att anpassa sig till de förändrade kraven på kompetens och arbete med att utveckla strategier för att tillgodose sina behov. Vi hjälper gärna dig, att utifrån din organisation individuella förutsättningar, ta fram en plan och arbeta strategiskt med er kompetensförsörjning.

Kontakt